Onderzoek: content maken niet meer alleen voor de lol

Cherry LAB storymakers 2016

Online influencers professionaliseren zich; nog maar 7% maakt momenteel content voor de lol. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek dat Cherry LAB uitvoerde onder 130 online influencers in 2016. Ook aan ambitie voor de toekomst schort het niet; maar liefst 67% geeft aan in de toekomst te willen leven van zijn bestaan als influencer. Nieuwe business modellen aanwenden wordt hierbij niet geschuwd; 36% wil zich inzetten als gezicht voor een merk, 29% wil bijbeunen als gids/inspirator, 29% droomt van het organiseren van events voor volgers en 28% ziet eigen merchandise wel zitten. Daarnaast werken ze samen: zo overlegt 60% zakelijke mogelijkheden bij brands met andere online influencers. Tot slot ziet Cherry LAB een verschuiving in focus van bereik naar engagement. De resultaten werden gepresenteerd door trendwatcher Tessa aan de Stegge tijdens de tweede editie van het Cherry LAB #storymakers event dat ruim 130 online influencers en 50 brands bij elkaar bracht.

Online influencers onder de loep

In 2015 bracht Cherry LAB de Nederlandse bloggerswereld in kaart door te onderzoeken wat de succesfactoren en de drijfkracht achter blogs zijn en waar bloggers inspiratie en content vandaan haalden. Wat doen ze met die schare volgers? Cherry LAB onderzocht daarom dit jaar hoe online influencers hun opgebouwde influence en succes commercieel aanwenden. 130 online influencers op het gebied van food, travel, family, outdoor, design, cultuur & health/sport – die allen travel content maken – gaven inzicht. 58% heeft een bereik groter dan 25.000 unieke bezoekers per maand, 19% gaat voorbij de 100K. Van alle online influencers ziet 57% zichzelf als blogger en 2% als vlogger, is 19% redacteur van een online magazine en 8% voor een website en 15% omschrijft zichzelf als ‘social influencer’. 90% van de respondenten was ouder dan 26 en mannen eisten eenvijfde van de onderzochte online influencer wereld op. Het onderzoek bestond uit een online survey met 21 vragen en een shout out.

Professionalisering: content maken niet meer alleen voor de lol

Cherry LAB ziet een professionalisering van online influencers. Waar in 2015 nog 75% blogde met als belangrijkste doel om zijn passie te delen en 23% alleen ‘voor de fun’ content deelde, zien we dat inmiddels ruim een kwart (27%) leeft van zijn bestaan als online influencer. Een aanzienlijk percentage van 67% heeft dit zichzelf als toekomstdoel gesteld. Inmiddels is een kwart al langer dan 5 jaar actief, spant 27% zich al 3-4 jaar in als online influencer en doet 40% het 1-2 jaar. Opvallend is het immense bereik: 19% van de deelnemers raakt meer dan 100.000 unieke bezoekers per maand, 11% tussen de 50.000 en 100.000, 28% tussen de 25.000 en 50.000, 20% tussen de 15.000 en 25.000 en 25% tussen de 5.000 en 15.000. Bijna de helft bereikt voornamelijk de leeftijdscategorie 26-30. Ook 31-40 jarigen (33%) laten zich graag inspireren door de online influencers. Vijf procent van de volgers heeft de veertig gepasseerd en 15% is tussen de 21 en 25.

Making things

Professionaliseren op alle vlakken

De online influencers professionaliseren zich op verschillende vlakken. 94% ontplooit andere activiteiten dan het creëren van content. Om te beginnen laat 59% zich betalen voor social media posts. 57% laat zich strikken voor reviews tegen betaling, 60% voor het schrijven van artikelen voor andere media, 15% verkoopt e-boeken, 18% is het gezicht van een merk, 24% verkoopt foto’s, 14% organiseert events voor volgers, 10% biedt zich aan als gids/inspirator, 7% verkoopt eigen merchandise en 37% geeft workshops of deelt zijn online expertise tegen een vergoeding. Het Cherry LAB event #storymakers wordt ingezet als tool om te (leren) professionaliseren; bijna de helft (47%) van de influencers kwam met dit doel naar het #storymakers event.

Samen sterk staan

Online influencers professionaliseren zich door onderling samen te werken. De meerderheid van de online influencers (78%) geeft aan samen te werken met andere online influencers. Zo verenigen zij zich om makkelijker sponsoring te krijgen of commerciële samenwerkingen op te zetten (8%). Daarnaast wordt er voornamelijk samengewerkt om ervaringen uit te wisselen (57%) of om elkaars bereik te vergroten (13%). Vierendertig procent geeft aan weleens content te maken voor elkaars kanaal, 10% gaat nog iets verder en zet samen een nieuw kanaal op. 41% gaat gezamenlijk naar events en beurzen. Een pittig percentage benadrukt nogmaals de commerciële insteek van de influencers: 60% stemt gezamenlijk commerciële mogelijkheden bij brands af of organiseert samen een (gesponsorde, betaalde of privé) reis. Zeventig procent van de online influencers geeft aan het #storymakers event te bezoeken om te netwerken.

Focus op engagement vs bereik

Invloed uitoefenen via social media verdient aparte aandacht. Waar voorheen bereik centraal stond, is engagement via social media dit jaar een belangrijke graadmeter. We zien een toename in het gebruik van deze kanalen gericht op engagement. Op de vraag wat de belangrijkste reden is om een social media kanaal in te zetten, antwoordt 24% dat social media past bij hun manier van communiceren en 25% dat het interactie oplevert. Traffic (30%) en het feit dat social media een groot bereik heeft (21%) zijn de andere twee redenen.

Instagram wint hierbij met een percentage van 96% dagelijkse gebruikers. De top 5 wordt verder aangevuld met Facebook, waar 91% dagelijks actief op is, Twitter waar 76% zich dagelijks op begeeft, Pinterest met 36% en Snapchat met 22%. Google+ (21%), LinkedIn (15%) en Youtube (10%) halen de top net niet. De percentages van Tumblr (4%) en Vimeo (2%) zijn te verwaarlozen.

Ambitie: 7% niet commercieel

De online influencers leggen de lat hoog wat betreft commerciële ambities. In de toekomst is er maar 7% die geen commerciële activiteiten wil aanbieden. Mogelijkheden die de overige influencers zien om geld te gaan verdienen zijn: het plaatsen van betaalde social media posts (36%), gezicht zijn van een merk (36%), workshops geven en spreken over online expertise of schrijven voor andere media (34%), verkopen van e-boeken (31%), organiseren van eigen events voor volgers of zichzelf aanbieden als gids/inspirator(29%), eigen merchandise (28%) en het verkopen van foto’s (25%).

#Storymakers event: 2017, stay tuned!

Cherry LAB heeft de missie om brands te helpen innoveren en verbinden. Op #storymakers kwamen 50 brands en 130 influencers samen. Het Symposium met de sprekers Anna Nooshin, Wesley Glasmacher, Skyscanner en Aruba Tourism Authority brachten de ontwikkelingen in kaart. Op de Shop & Stop Markt kon er worden genetwerkt. 91% van de influencers bezocht #storymakers om inspiratie op te doen, 83% om brands te ontmoeten, 70% om andere influencers weer te zien en maar liefst 49% om zichzelf verder te professionaliseren. Cherry LAB organiseert in maart 2017 weer een #storymakers event: stay tuned!

Media hebben ons onderzoek ook opgepikt:

Frankwatching: Online influencers: het gaat niet meer om bereik, maar om conversie

Frankwatching

Lees het volledige artikel hier.

Emerce: Online influencers professionaliseren zich

Emerce

Lees het volledige artikel hier.

Communicatie online: Online influencers vinden creatieve manieren om content te verzilveren

Communicatie online

Lees het volledige artikel hier.

Travelnext: De geprofessionaliseerde online influencer anno 2016

Travelnext

Lees het volledige artikel hier.

Marketing Tribune: content maken niet meer alleen voor de lol

Marketing Tribune

Lees het volledige artikel hier.

TravelPro:

TravelPro Tessa aan de Stegge

TravelPro

TravelPro

TravelPro

Lees het artikel hier.

FONK

FONK