Trendonderzoek & Corporate PR – ANVR

De reisbranche is onderhevig aan grote veranderingen; dat is duidelijk. Daarom stelde de ANVR ons aan om in samenwerking met hen een trendonderzoek uit te voeren naar de veranderende behoeften en belevingen van reizigers, om zo een voorspelling te kunnen doen over hoe we reizen in 2025. Dit resulteerde in het rapport Travel Experience Tomorrow. Aan de hand van gepersonaliseerde pitches hebben we de verschillende trends vervolgens onder de aandacht gebracht bij diverse online media, ten behoeve van de awareness voor het trendonderzoek.

Portfolio ANVR
ANVR Travel experience Tommorrow
ravel Experience Tomorrow cherry lab v4

Wie en waarom? Inzicht geven in veranderende reisbehoeften

Eerder stelde ANVR het rapport Travel Tomorrow op in samenwerking met Capgemini. Hierin werd een future proof customer journey geschetst voor reisondernemingen. Naast de manier waarop consumenten hun reis organiseren, is het natuurlijk belangrijk om inzicht te hebben in wat reizigers drijft en hoe je daar als reisonderneming future proof én relevant op inspeelt. Daarom sloeg ANVR met ons de handen ineen om een vervolgonderzoek genaamd Travel Experience Tomorrow uit te voeren.

Strategie? Behoeften, belevingen, visionairs en disruptors

Travel Experience Tomorrow beantwoordt de vraag aan welke reisbelevingen toeristische en zakelijke reizigers in 2025 behoefte hebben. Dit hebben we gedaan door allereerst macro-factoren te onderzoeken, waaronder demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke trends en ontwikkelingen. Vervolgens hebben we ons gebogen over de consumentenwaarden en -behoeften van reizigers. Hieruit zijn de voorspellingen voor gewenste reisbelevingen in 2025 voortgevloeid. Aan de hand van deze inzichten en die van enkele visionairs, stelden we daarna de voorwaarden op voor een future proof business model. Ondersteund door een analyse van twintig on trend reisondernemingen die nu al toekomstbestendig zijn (ook wel de disruptors genoemd), concludeerden we tot slot welke structurele succesfactoren we zien en met welke tien praktische handvatten reisondernemingen hiervan zelf de vruchten kunnen plukken.

Om awareness voor dit onderzoek te genereren onder reizigers, hebben we vervolgens de voorspelde reistrends anno 2025 gepitcht bij online B2C media.

Tools?

  • Trendonderzoek “Travel Experience Tomorrow”: Wat drijft toeristische en zakelijke reizigers in 2025 en hoe speel je daar als reisonderneming future proof op in?”
  • Persoonlijk pitchen van trendrapport bij B2C online media met verschillende insteek voor:
    • Millennials
    • Families/Mama’s
    • Avontuurlijke reizigers

Resultaat? Nieuwe manier van reizen omarmen

Aan de hand van Travel Experience Tomorrow kunnen reisondernemingen weer de touwtjes in handen nemen. Het trendonderzoek reikt relevante tools aan voor een future proof verdienmodel, waarbij reisondernemingen langs de gehele customer journey toekomstbestendige reisbelevingen aanbieden.

Het persoonlijk pitchen van Travel Experience Tomorrow bij B2C online media leverde ruim 30 online artikelen op over de voorspelde reistrends voor 2025, waaronder op Amayzine.com, Reishonger.nl, Enfait.nl, Wearetravellers.nl en Curvacious.nl. Hiermee hebben de online influencers het trendrapport een mooie exposure boost gegeven en (als voorbeeld voor de reisbranche) het nieuwe reizen omarmd.